Jako młody nauczyciel cały czas uczę się komunikacji między nauczycielem a rodzicem