Szkolenie wpłynie na poprawienie komunikacji w trudnych relacjach między nauczycielami a rodzicami