hello world!
Published: 19 marca 2015

Budowanie dobrych relacji w szkole

19 marca 2015r. przeprowadziliśmy interwencję kryzysową połączoną ze szkoleniem na temat „Jak budować dobre relacje w szkole”. Sprawa dotyczyła konfliktu między nauczycielami, a uczniami. Nasze działania miały na celu zażegnanie konfliktu. Udało nam się zadbać o spełnienie oczekiwań obu stron i doprowadzić do osiągnięcia płaszczyzny porozumienia.