hello world!
Published: 30 września 2015

Bezpieczeństwo dziecka z cukrzycą

30 września 2015r. zorganizowaliśmy szkolenie „Bezpieczeństwo dziecka z cukrzycą w szkole/przedszkolu”, które poprowadziła dr n.med. Lidia Groele. Dzieci z cukrzycą pozostają przez większość dnia pod opieką placówek oświatowych, a w związku z tym istotne jest aby ich pracownicy znali podstawowe sposoby reagowania. Niewielka pomoc może ratować zdrowie, a nawet życie. W szkoleniu wzięło udział 40 osób. Za istotny element szkolenia nauczyciele uznali: możliwość poszerzania zasobów dotychczasowych wiadomości, możliwość poznania nowych, nieznanych dotąd treści oraz możliwość nabycia nowych umiejętności. Ze względu na przydatność szkolenia do pracy z uczniami i ich rodzicami nauczyciele uznali szkolenie za bardzo użyteczne i użyteczne. Podobnie ocenili nauczyciele użyteczność szkolenia w podwyższeniu jakości pracy szkoły. Przykładowe wypowiedzi nauczycieli: „Wiem jak poradzić sobie z osobą chorą na cukrzycę w przypadku hiper/hipoglikemii”, „Zwiększenie wiedzy i świadomości nt. cukrzycy”, „Wzrost poczucia bezpieczeństwa u chorych dzieci i nauczycieli”, „Wiedza o chorych dzieciach i sposobie postępowania z nimi zwiększa jakość pracy w placówce oświatowej”, „ Możliwość pomocy dzieciom z cukrzycą”, „Wiedza dostosowana do potrzeb szkoły”, „Profesjonalizm prowadzącej, fachowy instruktaż”.