Dzięki szkoleniu mam mniej obaw w związku z pracą z dzieckiem z cukrzycą. Mam również wskazówki do pracy z rodzicami. Dziękuję!