Wiedza, którą można wykorzystać w konkretnym przypadku - natychmiast!