Prowadząca oprócz teorii podzieliła się wiedzą praktyczną z własnej pracy