Podniesienie własnych kompetencji właściwe reagowanie w sytuacjach zagrożenia podczas pracy z dzieckiem chorym na cukrzycę