Częstotliwość sytuacji omawianych na szkoleniu stwarza możliwość zastosowania przedstawionych technik