Bardzo wartościowe szkolenie, wyposażające w skuteczne narzędzia i rozszerzające perspektywę.