Zagadnienia poruszane na szkoleniu są wsparciem w pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczycieli.