Zagadnienia poruszane na szkoleniu są wsparciem w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli.