Duże wsparcie emocjonalne środowiska szkolnego w sytuacji pandemii.