Treści poruszane na szkoleniu będą pomocne podczas pracy z uczniem.