Główną zaletą szkolenia dla mnie było pokazanie zachowań agresywnych na różnych etapach rozwoju dzieci i sposobów zapobiegania ich eskalacji