Wiedza merytoryczna prowadzącego była na wysokim poziomie. Przekazywane informacje były w sposób przystępny, poparte praktyką.