Profesjonalizm prowadzącej. Wiedza teoretyczna łączona z praktyką.