Dużo przydatnej metodyki pracy z dzieckiem, krótkie, konkretne przykłady zastosowania metod i technik w klasie i w domu.