Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Rozwijane kompetencje: radzenie sobie ze stresem, planowanie rozwoju

Cele szkolenia:

  1. Zapoznanie z przyczynami, syndromami i skutkami wypalenia zawodowego.
  2. Rozwijanie umiejętności stawiania sobie realistycznych celów zawodowych i osobistych.
  3. Uświadomienie różnych możliwości profilaktyki wypalenia zawodowego.

 Treści:

  • Indywidualne, zespołowe, instytucjonalne przyczyny wypalenia zawodowego.
  • Sposoby radzenia sobie ze stresem.
  • Rozwój osobisty i zawodowy jako sposób unikania wypalenia zawodowego.

 Metody pracy:
mini wykład, dyskusja, analiza przypadku, scenki, ćwiczenia praktyczne

80% czasu zajęć prowadzona warsztatowo

Czas trwania -  8

Zajęcia poprowadzą:
dr Katarzyna Pankowska- Jurczyk - Fundacja Wsparcie i Rozwój, Warszawa
psycholog, interwent kryzysowy, arteterapeuta, certyfikowany tutor, wykładowca, szkoleniowiec, trenerka w obszarze psychoedukacji.
dr Renata Stoczkowska - Fundacja Wsparcie i Rozwój, Warszawa
Coach ACSTH; absolwentka studiów podyplomowych Coaching i Mentoring w Edukacji i Organizacjach Społecznych oraz Nowy zawód coach z certyfikacją VCC.
Specjalista ds. badań (diagnoza i ewaluacja), wykładowca i szkoleniowiec.

Za pomocą poniższego formularza dokonasz zgłoszenia na szkolenie grupowe