Przeciw molestowaniu seksualnemu w zespole pracowniczym

Deklaracja Praw Seksualnych (WHO, 2002) głosi, że „seksualność wynika z interakcji zachodzących między jednostką a otaczającą ją strukturą społeczną. Pełen rozwój seksualności jest niezbędny do osiągnięcia dobrostanu w wymiarze indywidualnym, interpersonalnym oraz społecznym” W punkcie dotyczącym wolności seksualnej zwraca się w niej uwagę, że wolność seksualna „wyklucza wszelkie formy przymusu seksualnego, wykorzystywania oraz nadużyć w jakimkolwiek czasie i jakiejkolwiek sytuacji życiowej”. Postulat ochrony przed seksualnym przymusem, wykorzystywaniem i nadużyciami nabiera na sile w chwilach, gdy media donoszą o domniemaniu łamania prawa w tym zakresie przez osoby znane publicznie. Jednak dbałość o pełne poczucie bezpieczeństwa i komfortu w tym zakresie wymaga codziennego kształtowania kultury firm, placówek, organizacji i pracujących w nich zespołów. Kultury wzajemnego poszanowania seksualności (w wymiarze cielesnym, interpersonalnym i społecznym). Szkolenie koncentrować się będzie na molestowaniu seksualnym, jako złamaniu prawa do seksualnej wolności. Wyjaśniać będzie kulturowe stereotypy dotyczące tego, co jest a co nie jest molestowaniem w relacjach zawodowych oraz prezentować wiedzę psychologiczną i prawną na temat mobbingu seksualnego.

  • Molestowanie seksualne na tle innych form przemocy
  • Typy molestowania seksualnego
  • Podstawy prawne ochrony przed molestowaniem seksualnym
  • Asertywna obrona przed seksualną natarczywością

Osoby prowadzące m.in.:
mgr Tomasz Garstka  
Psycholog, szkolił się w Specjalistycznej Poradni dla Dzieci i Młodzieży z Rodzin Dysfunkcyjnych OPTA, Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii (IPP) oraz Studium Psychoterapii Analitycznej (SPA). Pracował jako socjoterapeuta dzieci i młodzieży oraz psychoterapeuta psychoanalityczny osób dorosłych. Autor wielu publikacji skierowanych do nauczycieli i wychowawców,  współautor podręcznika wychowania do życia w rodzinie dla poziomu gimnazjum Kim jestem? (2003) oraz tematycznych serii artykułów w „Głosie Nauczycielskim” (2010-2015). Obecnie prowadzi warsztaty dla nauczycieli, pedagogów i rodziców. Członek Klubu Sceptyków Polskich, którego celem jest popularyzacja wiedzy psychologicznej i obalanie mitów pop-psychologii. Pracuje z pacjentami w NZOZ Prosen.

Za pomocą poniższego formularza dokonasz zapisu na szkolenie dla rady pedagogicznej

100+ Sprawdzonych Narzędzi Do Budowania Biznesu Online

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close