Jak zmotywować pacjentów do ciągłości leczenia się?

Jeśli lekarz wystawi receptę na najlepsze leki, a pacjent nie kupi leków lub nie będzie ich przyjmował, albo nie będzie ich przyjmował zgodnie z zaleceniami – takie „leczenie” nic nie da. Jeśli nie będzie uczęszczał regularnie na sesje psychoterapii lub na zaleconą fizjoterapię, przyczyni się do porażki leczenia. Nawet w specjalizacjach, w których odpowiedzialność za sukces terapii ponosi wyłącznie lekarz (takich jak np. chirurgia), gdy po operacji pacjent nie pozna zasad dbania o soje zdrowie lub nie zastosuje się do nich, może zniweczyć efekty leczenia. Podczas szkolenia przedstawione zostaną zasady i sposoby motywowania pacjentów do przyjęcia współodpowiedzialności za swoje leczenie, prowadzone przez specjalistów: lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów.

  • Metody wzbudzania i podtrzymywania motywacji do leczenia
  • Zasady prowadzenia rozmowy motywującej

Osoby prowadzące:
mgr Tomasz Garstka  
Psycholog, szkolił się w Specjalistycznej Poradni dla Dzieci i Młodzieży z Rodzin Dysfunkcyjnych OPTA, Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii (IPP) oraz Studium Psychoterapii Analitycznej (SPA). Pracował jako socjoterapeuta dzieci i młodzieży oraz psychoterapeuta psychoanalityczny osób dorosłych. Autor wielu publikacji skierowanych do nauczycieli i wychowawców,  współautor podręcznika wychowania do życia w rodzinie dla poziomu gimnazjum Kim jestem? (2003) oraz tematycznych serii artykułów w „Głosie Nauczycielskim” (2010-2015). Obecnie prowadzi warsztaty dla nauczycieli, pedagogów i rodziców. Członek Klubu Sceptyków Polskich, którego celem jest popularyzacja wiedzy psychologicznej i obalanie mitów pop-psychologii. Pracuje z pacjentami w NZOZ Prosen.

 

Za pomocą poniższego formularza dokonasz zapisu na szkolenie dla rady pedagogicznej