Stosowanie efektywnej komunikacji i konstruktywnej informacji zwrotnej. Budowanie pozytywnych relacji

Zapewne łatwo zgodzić się ze stwierdzeniami: „wszystko jest komunikacją” i „nawet brak komunikatów coś komunikuje”. Rzeczywiście dobre porozumiewanie się jest warunkiem współpracy i budowania relacji z drugą osobą czy z grupą osób, która tej sprzyja. Dotyczy to więc zarówno pracy z uczniami i uczennicami, ich rodzicami, jak również koleżanek i kolegów z rady pedagogicznej i osoby piastującej stanowisko dyrektora placówki. By wspierać uczniów i uczennice w nauce oraz doskonalić współpracę w radzie pedagogicznej konieczne jest udzielanie informacji zwrotnych. Sposoby udzielania tych informacji obrosły mitami. Podczas szkolenia oprócz rozwijania umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej, będzie można poznać zasady udzielania informacji zwrotnej, w taki sposób, że można liczyć na jej oczekiwane skutki.

  • Zasady efektywnej komunikacji
  • Bariery komunikacyjne
  • Popularne mity na temat „dobrej komunikacji”
  • Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej – ćwiczenia

Osoby prowadzące m.in.:

  • dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk

    dr nauk o kulturze fizycznej, psycholog, interwent kryzysowy (studia podyplomowe z zakresu psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej), arteterapeuta, certyfikowany tutor, wykładowca, szkoleniowiec, trenerka w obszarze psychoedukacji, instruktor pływania, gimnastyki i piłki siatkowej, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła dwie uczenie wyższe, a jej podwójne wykształcenie gwarantuje holistyczne podejście do rozwoju człowieka. Przeprowadziła ponad 2000 godzin szkoleń, w tym ponad 150 superwizji grupowych i indywidualnych. Bardzo dobrze sprawdziła się w roli redaktora prowadzącego trzech numerów kwartalnika Meritum: Bezpieczeństwo w szkole, Edukacja dla zdrowia i Kompetencje społeczne (Wyd. MSCDN) oraz poradników Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna w szkole i Wychowanie fizyczne w praktyce (Wyd. Raabe). Jest współautorką książki „Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym” oraz autorką licznych publikacji dotyczących sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Organizatorka i uczestniczka licznych konferencji i seminariów. Z sukcesem ukończyła szkolenie I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Prowadzi w nurcie TSR terapię indywidualną oraz udziela wsparcia indywidualnego i grupowego w obszarze interwencji kryzysowej. Brała udział w licznych projektach krajowych i międzynarodowych. Ekspert Rady Europy w ramach „Programme Pestalozzi”, promującego kształtowanie postaw, umiejętności i wiedzy w zakresie rozwoju społeczeństw demokratycznych opartych na wartościach takich jak godność, równość, tolerancja. Współpracuje z uczelniami wyższymi, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli. Specjalizuje się w przeprowadzaniu interwencji kryzysowych w placówkach oświatowych.
mgr Bożena Małkowska-Baranowska
Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, pedagog szkolny, nauczyciel dyplomowany, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Trener psychologicznego warsztatu grupowego, instruktor programu profilaktycznego III Elementarz czyli Siedem kroków, autor i realizator warsztatów dla dzieci, młodzieży i rodziców, trener Treningu Zastępowania Agresji ART wg Goldsteina. Ukończyła Studium Psychologicznej Pomocy Rodzinie, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej oraz studia podyplomowe: Trening Grupowy i Terapia /Zastosowanie psychologicznego warsztatu grupowego/, Poradnictwo zawodowe, Organizacja i zarządzanie oświatą. Współpracuje z uczelniami wyższymi, ośrodkami szkolenia dla nauczycieli, JST. Prowadzi szkolenia z zakresu kompetencji społecznych, wychowawczych oraz profilaktyki i socjoterapii. Odbyła praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii w ramach programu Comenius – Bi-Component Shadows Professional Development for Europe. Autorka licznych publikacji.
mgr Justyna Nowakowska
Psycholog, specjalistka w obszarze  Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (praca na zasobach). Doświadczenie w pracy z osobami resocjalizowanymi. Certyfikowany tutor. Koordynatorka w projekcie „Jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku z cukrzycą w szkole/przedszkolu?”. Trenerka fundacji szkoleń psychoedukacyjnych.
mgr Tomasz Garstka  
Psycholog, szkolił się w Specjalistycznej Poradni dla Dzieci i Młodzieży z Rodzin Dysfunkcyjnych OPTA, Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii (IPP) oraz Studium Psychoterapii Analitycznej (SPA). Pracował jako socjoterapeuta dzieci i młodzieży oraz psychoterapeuta psychoanalityczny osób dorosłych. Autor wielu publikacji skierowanych do nauczycieli i wychowawców,  współautor podręcznika wychowania do życia w rodzinie dla poziomu gimnazjum Kim jestem? (2003) oraz tematycznych serii artykułów w „Głosie Nauczycielskim” (2010-2015). Obecnie prowadzi warsztaty dla nauczycieli, pedagogów i rodziców. Członek Klubu Sceptyków Polskich, którego celem jest popularyzacja wiedzy psychologicznej i obalanie mitów pop-psychologii. Pracuje z pacjentami w NZOZ Prosen.

Za pomocą poniższego formularza dokonasz zapisu na szkolenie dla rady pedagogicznej

 

BEZPŁATNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Nie czekaj! Skorzystaj z pomocy!
Czasami jedno spotkanie wystarczy, żeby poczuć się lepiej.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close