Pod prąd. Coaching (nie) codzienny.

Fundacja Wsparcie i Rozwój zaprasza wszystkie osoby, zainteresowane tematyką rozwoju osobistego, na zajęcia funkcjonalnego coachingu indywidualnego, mające na celu wzrost efektywności i szybki rozwój indywidualnego potencjału każdego z uczestników.

Czym jest coaching?

Coaching to sprawdzona metodologia, wspierająca ludzi i organizacje w takich obszarach jak np. wyznaczanie i realizacja celów, efektywność osobista i biznesowa, planowanie i rozwój kariery, doskonalenie kompetencji społecznych i indywidualnych, praca z emocjami czy wreszcie praca w sferze relacji (zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym).

Tym, co wyróżnia coaching na tle innych form wsparcia, to założenie, że to osoba biorąca udział w procesie najlepiej wie, jakie rozwiązania są dla niej optymalne i sama jest odpowiedzialna za ich wypracowanie i zastosowanie. Trzeba wyraźnie podkreślić, że coaching nie jest szkoleniem (coach nie narzuca rozwiązań i nie szkoli) ani psychoterapią. Aktywnie pracując w formule coachingowej, to sam Klient odkrywa i ustala najlepsze dla siebie drogi i rozwiązania, swoje wartości, motywację, priorytety  i cele. Coach jest w tym procesie towarzyszem, który dzięki umiejętnie stawianym pytaniom pomaga Klientowi odnaleźć i podążać wybraną przez niego drogą.

Co mogę zyskać dzięki coachingowi i udziałowi w programie?

Możliwe do odniesienia korzyści zależą od indywidualnych potrzeb każdego z nas. Korzyści z coachingu jest bardzo wiele, to m.in.:

  • wzrost świadomości własnych potrzeb, wartości i życiowych priorytetów (co tak naprawdę jest dla mnie w życiu ważne?)
  • otwarcie się na siebie i innych
  • jasne określenie i zdefiniowanie swoich celów (dokąd zmierzam, co chcę osiągnąć? Jakie są moje cele?)
  • określenie i zaplanowanie optymalnych działań i planu ich realizacji (jak skutecznie je osiągnąć?)
  • wzrost energii i motywacji do działania, przygotowanie do nowych wyzwań
  • poprawa relacji biznesowych, zawodowych i osobistych
  • wzrost efektywności na niwie prywatnej i zawodowej
  • świadome zarządzanie karierą zawodową
  • rozpoznanie i nabycie umiejętności pracy z własnymi emocjami.

Dzięki udziałowi w naszym programie zyskasz pewność siebie, energię do działania, jasny i klarowny obraz swojej sytuacji oraz świadomość co chcesz w życiu zrobić, zmienić czy osiągnąć. W bardzo praktyczny sposób.

Dla kogo?

Do udziału w programie  Pod prąd. Coaching (nie) codzienny zapraszamy wszystkie osoby pełnoletnie, w pełni zdecydowane na wzięcie udziału w przygodzie, jaką jest spotkanie z coachingiem. Od osób, biorących udział w programie, oczekujemy zaangażowania i pełnego wzięcia odpowiedzialności za realizację własnych celów coachingowych.

Jak, gdzie, kiedy?

Zajęcia w postaci indywidualnych sesji coachingowych będą odbywały się w siedzibie Fundacji Wsparcie i Rozwój, Warszawa, ul. Makuszyńskiego 10 lok. 4.

Cały program obejmuje pięć sesji coachingowych na uczestnika, każda trwająca ok. godziny, nie dłużej jednak niż półtorej godziny.

Program rozpoczyna się w lipcu, sesje będą odbywały się w poniedziałki w godz. 17.00 – 20.00. Dokładny harmonogram zajęć będzie ustalany indywidualnie z każdym z uczestników.

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani, doświadczeni i certyfikowani coachowie.

Proponujemy zajęcia bezpłatne i płatne (dofinansowane) w kwocie 50 zł za sesję płatne z góry za 5 sesji.

Idea Bank: 11 1950 0001 2006 0044 4233 0002

Zgłoszenia nr tel. kom. 600 819 608

Zainteresowana/y? Spiesz się, liczba miejsc ograniczona!!!!

Ważne! Dzwoniąc, powiedz nam dlaczego chcesz wziąć udział w programie, nad czym chcesz pracować i czego oczekujesz do coachingu.

Niestawienie się na zajęcia w umówionym terminie bez ważnego powodu i wcześniejszego powiadomienia będzie skutkowało skreśleniem z listy uczestników, bez prawa do zwrotu opłaty (dotyczy osób korzystających z miejsc częściowo odpłatnych).