Pod prąd. Coaching (nie) codzienny.

Fundacja Wsparcie i Rozwój zaprasza wszystkie osoby, zainteresowane tematyką rozwoju osobistego, na zajęcia funkcjonalnego coachingu indywidualnego, mające na celu wzrost efektywności i szybki rozwój indywidualnego potencjału każdego z uczestników.

Czym jest coaching?

Coaching to sprawdzona metodologia, wspierająca ludzi i organizacje w takich obszarach jak np. wyznaczanie i realizacja celów, efektywność osobista i biznesowa, planowanie i rozwój kariery, doskonalenie kompetencji społecznych i indywidualnych, praca z emocjami czy wreszcie praca w sferze relacji (zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym).

Tym, co wyróżnia coaching na tle innych form wsparcia, to założenie, że to osoba biorąca udział w procesie najlepiej wie, jakie rozwiązania są dla niej optymalne i sama jest odpowiedzialna za ich wypracowanie i zastosowanie. Trzeba wyraźnie podkreślić, że coaching nie jest szkoleniem (coach nie narzuca rozwiązań i nie szkoli) ani psychoterapią. Aktywnie pracując w formule coachingowej, to sam Klient odkrywa i ustala najlepsze dla siebie drogi i rozwiązania, swoje wartości, motywację, priorytety  i cele. Coach jest w tym procesie towarzyszem, który dzięki umiejętnie stawianym pytaniom pomaga Klientowi odnaleźć i podążać wybraną przez niego drogą.

Co mogę zyskać dzięki coachingowi i udziałowi w programie?

Możliwe do odniesienia korzyści zależą od indywidualnych potrzeb każdego z nas. Korzyści z coachingu jest bardzo wiele, to m.in.:

  • wzrost świadomości własnych potrzeb, wartości i życiowych priorytetów (co tak naprawdę jest dla mnie w życiu ważne?)
  • otwarcie się na siebie i innych
  • jasne określenie i zdefiniowanie swoich celów (dokąd zmierzam, co chcę osiągnąć? Jakie są moje cele?)
  • określenie i zaplanowanie optymalnych działań i planu ich realizacji (jak skutecznie je osiągnąć?)
  • wzrost energii i motywacji do działania, przygotowanie do nowych wyzwań
  • poprawa relacji biznesowych, zawodowych i osobistych
  • wzrost efektywności na niwie prywatnej i zawodowej
  • świadome zarządzanie karierą zawodową
  • rozpoznanie i nabycie umiejętności pracy z własnymi emocjami.

Dzięki udziałowi w naszym programie zyskasz pewność siebie, energię do działania, jasny i klarowny obraz swojej sytuacji oraz świadomość co chcesz w życiu zrobić, zmienić czy osiągnąć. W bardzo praktyczny sposób.

Dla kogo?

Do udziału w programie  Pod prąd. Coaching (nie) codzienny zapraszamy wszystkie osoby pełnoletnie, w pełni zdecydowane na wzięcie udziału w przygodzie, jaką jest spotkanie z coachingiem. Od osób, biorących udział w programie, oczekujemy zaangażowania i pełnego wzięcia odpowiedzialności za realizację własnych celów coachingowych.

Jak, gdzie, kiedy?

Zajęcia w postaci indywidualnych sesji coachingowych będą odbywały się w siedzibie Fundacji Wsparcie i Rozwój, Warszawa, ul. Makuszyńskiego 10 lok. 4.

Cały program obejmuje pięć sesji coachingowych na uczestnika, każda trwająca ok. godziny, nie dłużej jednak niż półtorej godziny.

Program rozpoczyna się w lipcu, sesje będą odbywały się w poniedziałki w godz. 17.00 – 20.00. Dokładny harmonogram zajęć będzie ustalany indywidualnie z każdym z uczestników.

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani, doświadczeni i certyfikowani coachowie.

Proponujemy zajęcia bezpłatne i płatne (dofinansowane) w kwocie 50 zł za sesję płatne z góry za 5 sesji.

Idea Bank: 11 1950 0001 2006 0044 4233 0002

Zgłoszenia nr tel. kom. 600 819 608

Zainteresowana/y? Spiesz się, liczba miejsc ograniczona!!!!

Ważne! Dzwoniąc, powiedz nam dlaczego chcesz wziąć udział w programie, nad czym chcesz pracować i czego oczekujesz do coachingu.

Niestawienie się na zajęcia w umówionym terminie bez ważnego powodu i wcześniejszego powiadomienia będzie skutkowało skreśleniem z listy uczestników, bez prawa do zwrotu opłaty (dotyczy osób korzystających z miejsc częściowo odpłatnych).

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close