Elementy Treningu Zastępowania Agresji wg Goldsteina

 

Trening Zastępowania Agresji (ang. Aggression Replacement Training) to program wielostronnej interwencji, skierowanej na zmianę niepożądanych zachowań. Opiera się na założeniach nurtu poznawczo – behawioralnego, teorii społecznego uczenia się. Program jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  • Czym jest agresja, uległość?
  • Istota asertywności
  • Sposoby wdrażania metody ART w środowisku szkolnym
  • Trening umiejętności prospołecznych (komponent behawioralny)
  • Trening kontroli złości (komponent emocjonalny)
  • Trening wnioskowania moralnego (komponent poznawczy)

1 osoba

294,00 PLN za osobę

10 godzin szkolenia
Bogate materiały szkoleniowe 
Sesja pytań i odpowiedzi
- 

2 osoby

247,00 PLN za osobę

10 godzin szkolenia
Bogate materiały szkoleniowe 
Sesja pytań i odpowiedzi
94zł taniej

3 osoby Najlepsza oferta

197,00 PLN za osobę

10 godzin szkolenia
Bogate materiały szkoleniowe 
Sesja pytań i odpowiedzi
291zł taniej 
 
 

Liczba godz. dyd.: 10

 

Termin: 19 lutego (poniedziałek) 2018r.

- 5 godz. dyd. (15.00 - 19.00)

Miejsce: siedziba Fundacji Wsparcie i Rozwój, ul. Makuszyńskiego 10 lok. 4, Warszawa.

Termin: 22 lutego (czwartek) 2018r.

- 5 godz. dyd. (15.00 - 19.00)

Miejsce: siedziba Fundacji Wsparcie i Rozwój, ul. Makuszyńskiego 10 lok. 4, Warszawa.

 

Osoba prowadząca:

  • Bożena Małkowska-Baranowska

    Pedagog z ponad 20 letnim stażem, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wydziału Profilaktyki Społecznej, Resocjalizacji i Problemów Społecznych (IPSiR) na Uniwersytecie Warszawskim - specjalizacja wychowawcza, psychologiczna.  Ukończyła Studium Psychologicznej Pomocy Rodzinie, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej oraz studia podyplomowe: Trening Grupowy i Terapia /Zastosowanie psychologicznego warsztatu grupowego/, Poradnictwo zawodowe, Organizacja i zarządzanie oświatą, Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji. Przez 15 lat pełniła rolę społecznego kuratora sądowego ds. rodziny i nieletnich. Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy wojewodzie mazowieckim kadencji 2015-2019. Trener psychologicznego warsztatu grupowego, instruktor programu profilaktycznego III Elementarz czyli Siedem kroków, autor i realizator warsztatów dla dzieci, młodzieży i rodziców, trener Treningu Zastępowania Agresji ART wg Goldsteina. Współpracuje w charakterze wykładowcy z uczelniami wyższymi, ośrodkami szkoleniowymi dla nauczycieli, JST. Prowadzi szkolenia z zakresu kompetencji społecznych, wychowawczych oraz profilaktyki i socjoterapii. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne oraz Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Odbyła praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii w ramach programu Comenius – Bi-Component Shadows Professional Development for Europe. Autorka licznych publikacji: Rozwój zawodowy nauczycieli. Wpływ czynników społeczno- demograficznych na udział nauczycieli w szkoleniach – biuletyn CMPPP Problemy Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego nr 1 (17) /2003, O potrzebie zmian w kształceniu nauczycieli - dwumiesięcznik edukacyjny ODN w Warszawie Poszukiwania nr 12-13/2003, Zadania systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli – dwumiesięczniku KOWEZiU Nowa Edukacja Zawodowa nr 6(26)2004, Osobowość nauczyciela – dwumiesięczniku KOWEZiU Nowa Edukacja Zawodowa nr 1(27)2005, Sposoby wyrażania złości, Rozwijanie postawy empatycznej u dzieci w wieku przedszkolnym, Stres w zarządzaniu czasem – poradniku metodycznym wydawnictwa RAABE. Dyrektor publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Podobne