Agnieszka Staszewska – Mieszek

Trener Fundacji Wsparcie i Rozwój

Pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, psycholog, terapeuta pedagogiczny, lider edukacji elementarnej, trener psychologicznego warsztatu grupowego, trener KDU, trener TOC. Terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Prowadzi szkolenia między innymi z zakresu metod pracy z dziećmi, wspierania rozwoju emocjonalno-społecznego, przygotowania do nauki czytania i pisania, gotowości szkolnej, obserwacji dziecka, diagnozy pedagogicznej. Autorka artykułów z obszaru zarządzania i psychologii oraz pakietu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym.