29 listopada 2021
Praca w chmurze z narzędziami Google (poziom podstawowy)
 • Szkolenie on-line
 • Obszar: Polska (szkolenie ogólnopolskie)
 • Platforma - zostanie wybrana kilka dni przed szkoleniem
 • Liczba godzin dyd. - 4 godz. dyd.
 • Termin:  31 stycznia 2022 roku (START godzina 16.00)
 • Osoba prowadząca - Paweł Jurczyk
Read More
28 listopada 2021
Twórcze i kreatywne metody pracy z bajką oraz baśnią w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
 • Szkolenie on-line
 • Obszar: Polska (szkolenie ogólnopolskie)
 • Platforma - Teams
 • Liczba godzin dyd. - 6 (dwa spotkania po 3 godz. dyd.)
 • Termin:  19 i 26 stycznia 2022 (START godzina 17.00)
 • Osoba prowadząca - Marzena Dżuman
Read More
31 października 2021
Jak uczyć dzieci i młodzież krytycznego myślenia?
 • Szkolenie on-line
 • Obszar: Polska (szkolenie ogólnopolskie)
 • Platforma - Teams
 • Liczba godzin dyd. - 4 godz. dyd.
 • Termin:  14 grudnia (START godzina 16.00)
 • Osoba prowadząca - Tomasz Garstka
Read More
23 października 2021
Depresja wśród dzieci i młodzieży. Samookaleczenia.
 • Szkolenie on-line
 • Obszar: Polska (szkolenie ogólnopolskie)
 • Platforma - Teams
 • Liczba godzin dyd. - 6 (dwa spotkania po 3 godz. dyd.)
 • Termin: 13 i 20 stycznia 2022 roku (START godz. 16.00)
 • Osoba prowadząca - dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk
Read More
22 lutego 2021
Prowokacyjne zachowania uczennic i uczniów wobec nauczycielek i nauczycieli – Jak je rozumieć? Jak im zapobiegać? Jak na nie reagować?
 • Szkolenie on-line
 • Obszar: Polska (szkolenie ogólnopolskie)
 • Platforma - Teams
 • Liczba godzin dyd. - 8 (dwa spotkania po 4 godz. dyd.)
 • Termin: 21 i 22 marca 2022 (START godz. 16.00)
 • Osoba prowadząca - Tomasz Garstka
Read More
21 lutego 2021
Uczeń z Zespołem Tourette’a w szkole ogólnodostępnej
 • Szkolenie on-line
 • Obszar: Polska (szkolenie ogólnopolskie)
 • Platforma - Teams
 • Liczba godzin dyd. - 8 (dwa spotkania po 4 godz. dyd.)
 • Termin: 7 i 9 grudnia 2021 r. (START godz. 17.00)
 • Osoba prowadząca - Dorota Jasińska
Read More
25 stycznia 2021
Zaburzenia ze spektrum autyzmu - rozpoznawanie potrzeb i planowanie pracy
 • Szkolenie on-line
 • Obszar: Polska (szkolenie ogólnopolskie)
 • Platforma - Teams
 • Liczba godzin dyd. - 8 (dwa spotkania po 4 godz. dyd.)
 • Termin:  marzec 2022 (START godzina 16.00)
 • Osoba prowadząca - Anna Pyzikiewicz
Read More
4 stycznia 2021
Elementy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) w pracy z dziećmi i młodzieżą. Poziom podstawowy.
 • Szkolenie on-line
 • Obszar: Polska (szkolenie ogólnopolskie)
 • Platforma - Teams
 • Liczba godzin dyd. - 8 (dwa spotkania po 4 godz. dyd.)
 • Termin: 13 i 16 grudnia 2021 roku (START godz. 16.00)
 • Osoba prowadząca - dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk
Read More
4 stycznia 2021
Jak rozmawiać z uczniem w sytuacji straty, żałoby, myśli samobójczych
 • Szkolenie on-line
 • Obszar: Polska (szkolenie ogólnopolskie)
 • Platforma - Teams
 • Liczba godzin dyd. - 8 (dwa spotkania po 4 godz. dyd.)
 • Termin: maj 2022 roku (START godz. 16.00)
 • Osoba prowadząca - dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk
Read More