Aktualności

Spotkanie zorganizowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia

Dnia 23 lutego przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznea w Piasecznie zorganizowali spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia dla specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zainteresowanych nauczycieli szkół z terenu powiatu piaseczyńskiego. Tematem spotkania było ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY oraz INTERWENCJA KRYZYSOWA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. Członkowie sieci spotkali się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy…
Więcej

Bezpieczeństwo w Internecie. Korzystanie z mediów społecznych

W dniu 26 lutego 2018 r. Piotr Deputowski poprowadził, zorganizowane przez Fundację Wsparcie i Rozwój spotkanie z grupą nauczycieli dotyczące Bezpieczeństwa w Internecie i  odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych.  Celem szkolenia było zaprezentowanie problematyki cyberprzemocy, a także skutków prawnych wynikających z faktu wykorzystywania środków teleinformatycznych w celu znieważenia, naruszenia czci i godności drugiego człowieka. Zaprezentowano…
Więcej

Elementy Treningu Zastępowania Agresji

W dniach 19 i 22 lutego 2018 roku odbyło się szkolenie "Elementy Treningu Zastępowania Agresji wg Goldsteina". Przeprowadziła je Bożena Małkowska-Baranowska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Padagogicznej w Piasecznie. Tym razem szkolenie odbyło się w siedzibie Fundacji Wsparcie i Rozwój. Podczas I i II części szkolenia omówiono trzy kluczowe bloki zagadnień związanych z "Treningiem Zastępowania Agresji": Trening kontroli…
Więcej

Prowokacyjne zachowania uczniów i uczennic

W dniu 15 lutego Fundacja Wsparcie i Rozwój wraz z naszym partnerem Publiczną Biblioteką Wojewódzką w Warszawie, po raz kolejny miała okazję organizować, cieszące się dużym zainteresowaniem szkolenie dotyczące sposobów radzenia sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów i uczennic. Jak zwykle omówiono typy prowokacji. Z dużym zainteresowaniem spotkały się informacje o dojrzewaniu mózgu i związanej z…
Więcej

26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Trwa 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu dla szpitalnych oddziałów neonatologicznych. Przekonani o słuszności tych działań z wielką przyjemnością przyłączamy się do grona darczyńców i zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tej akcji.
Więcej

Interwencja kryzysowa – diagnoza, zasady i etapy, sposób pracy

W dniu 11 stycznia 2018r. przeprowadziliśmy szkolenie nt: „Interwencja kryzysowa – diagnoza, zasady i etapy, sposób pracy”. Zajęcia poprowadzone były w małej grupie i miały charakter czysto praktyczny. Uczestnicy dowiedzieli się czym różni się sytuacja trudna od sytuacji kryzysowej. Mieli okazję poznać etapy i zasady prowadzenia interwencji kryzysowej. Dowiedzieli się jak należy skutecznie interweniować i…
Więcej

Jak traktować dziewczyny z szacunkiem, bez obciachu

W dniu 19 grudnia psycholog Tomasz Garstka poprowadził, organizowane przez naszą Fundację, warsztaty dla uczniów. Tematem spotkania było okazywanie sobie szacunku w relacjach rówieśniczych, a także sposoby wyrażania zainteresowania, podziwu i wzajemne docenianie się w kontaktach nastolatków i nastolatek. Celem ćwiczeń było ustalenie, co jest nie do przyjęcia, a czego oczekują od siebie dziewczęta i chłopcy.
Więcej

Zespół Aspergera – rozpoznawanie i planowanie pracy

W dniu 7 grudnia 2017r. przeprowadziliśmy w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie szkolenie dotyczące Zespołu Aspergera. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Podczas spotkania nauczyciele poznali wiele praktycznych rozwiązań i strategii dotyczących zasad i organizacji pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera. Szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione. Przykładowe wypowiedzi nauczycieli dotyczące spotkania: „Szkolenie bardzo…
Więcej

Autyzm, Zespół Aspergera – kształtowanie umiejętności społecznych

30 listopada 2017r. przeprowadziliśmy kolejne spotkanie z grupą nauczycieli w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej. Szkolenie dotyczyło Kształtowania umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera. Zajęcia poprowadzone były w niewielkiej grupie i miały charakter czysto praktyczny. Przeanalizowano konkretne przypadki i znaleziono potencjalne, możliwe rozwiązania. Uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w ćwiczeniach i napisania przykładowego scenariusza zajęć.…
Więcej

Dopalacze. Jak rozmawiać z uczniem na temat zagrożeń?

W dniu 20 listopada 2017r. zorganizowaliśmy również szkolenie nt: „Dopalacze. Jak rozmawiać z uczniem na temat zagrożeń?” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Nauczyciele uznali szkolenie za bardzo użyteczne i dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowej wiedzy i umiejętności. Poznali fakty i mity dotyczące dopalaczy oraz zasady dobrej komunikacji z uczniem. Po „dopalacze” bardzo często sięgają młode osoby, które…
Więcej

Psychopedagogiczne mity a efektywna pomoc

W dniu 20 listopada 2017r. przedstawiciel grupy trenerów współpracujących z Fundacją Wsparcie i Rozwój, psycholog Tomasz Garstka, wygłosił prelekcję pt. "Psychopedagogiczne mity a efektywna pomoc" podczas seminarium organizowanego przez Urząd Miasta Łodzi. Prelegent przedstawił postulaty edukacji (nauczania, pedagogiki) opartej na dowodach i standardy badań efektywności metod nauczania oraz wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Następnie…
Więcej

Bezpieczeństwo w Internecie

W dniu 16 listopada 2017 r. przeprowadziliśmy w Liceum w Skierniewicach szkolenie dla nauczycieli pt. „Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych”, warsztaty dla uczniów „Cyberprzemoc – to Ty możesz to przerwać” oraz spotkanie z rodzicami „Twoje dziecko on-line”. Celem spotkań było zaprezentowanie problematyki cyberprzemocy, a także skutków prawnych wynikających z faktu wykorzystywania środków…
Więcej

Rozmowy z nastolatkami

W dniu 8 listopada 2017r. przeprowadziliśmy szkolenie pt. „Jak rozmawiać z nastolatkiem?”. Celem szkolenia było przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej prowadzenia rozmów z nastolatkami. Nauczyciele poznali fakty i mity na temat nastolatków i ich rozwoju psychospołecznego oraz efektywne metody komunikacji interpersonalnej w kontakcie z uczniami. Uczestnicy poznali błędy atrybucji i zasady efektywnej komunikacji G.…
Więcej

Bezpieczeństwo dziecka z cukrzycą w szkole

Dnia 13 listopada 2017r. przeprowadziliśmy szkolenie „Bezpieczeństwo dziecka z cukrzycą w szkole”, które poprowadziła dr n.med. Lidia Groele. Dzieci z cukrzycą pozostają przez większość dnia pod opieką  placówek oświatowych, a w związku z tym istotne jest, aby ich pracownicy znali podstawowe sposoby reagowania. Niewielka pomoc może ratować zdrowie, a nawet życie. W szkoleniu wzięło udział…
Więcej

Myślenie krytyczne

Dnia 23 października 2017r. przeprowadziliśmy szkolenie nt. „Jak uczyć dzieci krytycznego myślenia?”. Myślenie krytyczne jest niezbędnym narzędziem dociekań. Jest wyzwalającą siłą w edukacji i potężnym zasobem w życiu osobistym i obywatelskim. Uczestnicy poznali m.in. kompetencje krytycznego myślenia wg P.G. Zimbardo oraz 4 domeny kreatywności wg Jana Fazlagića. Uczestnicy uznali szkolenie za użyteczne, dające możliwość poznania…
Więcej

Metoda projektów

W dniu 23 października 2017r. przeprowadziliśmy szkolenie pt. „Metoda projektów w edukacji wczesnoszkolnej”. Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności pracy metodą projektu. Uczestnicy poznali ogólną charakterystykę metody projektów, rodzaje projektów oraz nabyli umiejętność budowania poszczególnych jej etapów. Jednocześnie mieli możliwość poznania przykładów dobrej praktyki. Uczestnicy uznali szkolenie za bardzo użyteczne, dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych wiadomości…
Więcej

Relacja z Konferencji “Bezpieczeństwo dziecka z cukrzycą w szkole/przedszkolu”

Dnia 26 października 2017 r. odbyła się zorganizowana przez Fundację Wsparcie i Rozwój II Konferencja „Bezpieczeństwo dziecka z cukrzycą w szkole/przedszkolu”. Konferencja odbyła się w Warszawie, w budynku współorganizatora i partnera naszej Fundacji – Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony dyrektorów, nauczycieli, jak i rodziców…
Więcej

Strata, żałoba, myśli samobójcze

18 października 2017r. przeprowadziliśmy spotkanie z grupą nauczycieli dotyczące sytuacji kryzysowych związanych ze stratą  i samobójstwem. Szkolenie odbyło się Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Uczestnicy dowiedzieli się „Jak rozmawiać z wychowankiem w sytuacji straty, żałoby, myśli samobójczych”. Podczas spotkania przeanalizowaliśmy konkretne sytuacje i znaleźliśmy potencjalne, możliwe rozwiązania. Nauczyciele uznali szkolenie za bardzo użyteczne i dające możliwość poszerzenia…
Więcej

Autoprezentacja i zarządzanie wizerunkiem

W dniu 28 września 2017r. przeprowadziliśmy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie, szkolenie pt.  „Autoprezentacja i zarządzanie wizerunkiem”. Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności wywierania pozytywnego wrażenia i budowania wiarygodnego wizerunku zawodowego. Uczestnicy dowiedzieli się czym jest autoprezentacja i poznali rolę „pierwszego wrażenia”. Dowiedzieli się jak budować własny wizerunek i jakie znaczenie ma sposób…
Więcej

Konstruowanie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego

W dniu 14 września 2017r. przeprowadziliśmy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie, szkolenie dotyczące Konstruowania programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły. Prawo wskazuje „wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży” (art.…
Więcej

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji.

Czym są pliki "cookies"?
Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Usuwanie plików "cookies"
Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać pod adresem: http://ciasteczka.zjekoza.pl/howto.html.

Zamknij