Aktualności

Zespół Aspergera – rozpoznawanie potrzeb i planowanie pracy.

W dniu listopada 2018r. przeprowadziliśmy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie, kolejne, cieszące się dużym zainteresowaniem, szkolenie dotyczące Zespołu Aspergera. Podczas spotkania nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli poznali wiele praktycznych rozwiązań i strategii dotyczących zasad i organizacji pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera. Szkolenie uporządkowało wiedzę, udoskonaliło umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach…
Więcej

Konferencja „Bezpieczeństwo dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole/przedszkolu” – sprawozdanie

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

W dniach 25 i 26 października 2018 r. odbyła się zorganizowana przez Fundację Wsparcie i Rozwój Konferencja „Bezpieczeństwo dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole/przedszkolu”. Konferencja odbyła się w Warszawie, w budynku współorganizatora i partnera naszej Fundacji – Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno…
Więcej

Cyberprzemoc, prywatność, ryzykowne znajomości

W dniu 27 września 2018 r. zorganizowaliśmy w Szkole Podstawowej im. M. Kownackiej w Skułach, warsztaty dla uczniów klasy VII oraz wykład dla rodziców. Temat spotkania – „Zagrożenia cyberprzestrzeni. Cyberprzemoc, prywatność, ryzykowne znajomości”. Celem spotkań było zaprezentowanie problematyki cyberprzemocy, a także skutków prawnych wynikających z faktu wykorzystywania środków teleinformatycznych w celu znieważenia, naruszenia czci i…
Więcej

Projekt na Ukrainie

Praca nad projektem dotyczącym szkoleń organizowanych na terenie Ukrainy. Na spotkaniu przeanalizowano i podsumowano, wspólnie z przedstawicielką Stowarzyszenia Międzynarodowych i Krajowych Organizacji Pozarządowych "Dziecko" (Ang.CHILD.UA), wcześniejsze działania oraz poruszono tematykę i zakres planowanych, dalszych działań projektowych.
Więcej

Tech Skills Academy

Nazwa i logo naszej nowej marki WYBRANE!!! Tech Skills Academy to wszelkie działania, czyli szkolenia, warsztaty, kursy certyfikowane i konferencje, związane z obszarem IT. Świadomi oczekiwań w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności dotyczących nowych technologii informacyjnych zainicjowaliśmy wsparcie   będące odpowiedzią na Wasze potrzeby. Tech Skills Academy to szkoła ucząca tego, co niezbędne w pracy i…
Więcej

Kształtowania umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera

W dniu 24 maja 2018 roku przeprowadziliśmy spotkanie z grupą nauczycieli w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej. Szkolenie po raz kolejny dotyczyło Kształtowania umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera. Zajęcia poprowadzone były w niewielkiej grupie i miały charakter czysto praktyczny. Przeanalizowano konkretne przypadki i znaleziono potencjalne, możliwe rozwiązania. Uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w ćwiczeniach…
Więcej

Depresja wśród dzieci i młodzieży. Objawy, diagnoza, terapia

Dnia 11 maja 2018 roku Ekspertka Fundacji Wsparcie i Rozwój poprowadziła wykład, podczas Powiatowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej, pt.: „Interwencja w sytuacjach trudnych i kryzysowych wśród dzieci i młodzieży. Depresja. Samookaleczenia. Myśli samobójcze”. Spotkanie, które miało miejsce w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, zostało zorganizowane przez Zespół Terapeutyczny Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Piasecznie. Konferencja…
Więcej

TSR w pracy z dziećmi i młodzieżą

W dniu 7 maja 2018 roku Ekspertka Fundacji Wsparcie i Rozwój poprowadziła szkolenie z nauczycielami świetlicy dotyczące wykorzystywania w pracy z dziećmi i młodzieżą elementów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Głównym przesłaniem spotkania był fakt, że ludzie są pełni zasobów, potrzebnych do znalezienia rozwiązania i, mimo że są ekspertami od swojego życia, potrzebują czasami wsparcia. Założenia…
Więcej

Trening Umiejętności Społecznych

W dniach 21 i 26 kwietnia 2018 roku przeprowadziliśmy, w dwóch bardzo licznych grupach, szkolenie dotyczące kształtowania umiejętności społecznych u dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera. Uczestnikami szkolenia byli nauczyciele, pedagodzy, psychologowie i specjaliści z rejonu Piaseczna. Szkolenie zostało zorganizowane przy współpracy z miejscową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Szkolenie poprowadzono metodą warsztatową, a uczestnicy otrzymali dużo przydatnych informacji.…
Więcej

Twórczo i aktywnie

W dniu 18 kwietnia 2018r. mieliśmy okazję uczestniczyć w konferencji metodycznej Twórczo i aktywnie – nieszablonowe metody pracy w szkole, zorganizowanej przez naszego partnera, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie. Przybyłych uczestników, prelegentów oraz gości (w tym. m.in. Prezesa Fundacji Wsparcie i Rozwój) witały: wicedyrektor PBW im. KEN w Warszawie Joanna Kamińska oraz kierownik…
Więcej

Jak skutecznie interweniować?

Dnia 12 kwietnia 2018 roku Ekspertka Fundacji Wsparcie i Rozwój przeprowadziła w Piasecznie, w ramach porozumienia z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, szkolenie dotyczące interwencji kryzysowej. Elementami szkolenia była diagnoza, zasady i etapy oraz sposób pracy podczas prowadzenia interwencji. Jednocześnie poruszono również temat sposobu prowadzenia rozmów z uczniem w sytuacji straty, żałoby i myśli samobójczych. Szkolenie spełniło oczekiwania…
Więcej

Skuteczność metod edukacyjnych

W dniu 5 kwietnia 2018 roku zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy szkolenie pt.:  „Skuteczność metod edukacyjnych”. Spotkanie obejmowało wprowadzenie do metodologii badań efektywności metod edukacji, prezentację skutecznych metod, strategii oraz czynników efektywności nauczania, oraz praktyczne przygotowanie do oceny efektywności metod stosowanych w nauczaniu. Ten ostatni element szkolenia spotkał się z największym zainteresowaniem. Osoby uczestniczące podzielone na grupy…
Więcej

Metoda projektu edukacyjnego gr. II

Dnia 26 marca 2018 roku przeprowadziliśmy kolejne szkolenie w  Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie dotyczące metody projektu. Uczestnikami szkolenia byli ponownie nauczyciele klas IV-VII (gr. II). Zajęcia odbywały się w formie warsztatowej. Praca w grupach była podstawą formą realizacji treści przekazywanych podczas szkolenia. W programie znalazły się elementy…
Więcej

Kijów (Ukraina) – Relacja podsumowująca

https://www.youtube.com/watch?v=cRD6WmbFCWI

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

  Szkolenia przeprowadzone w Kijowie spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem odbiorców i organizatorów. Udział w tym działaniu edukacyjnym i współpraca z Асоціації МВГО «Соціальний захист» jest dla nas zaszczytem i powodem do dumy. Cieszymy się, że wspólne działania będą mogły przyczynić się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa dzieci z autyzmem, Zespołem…
Więcej

Szkolenie w Kijowie – dzień drugi (25 marca 2018 roku)

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

W ramach porozumienia Fundacji Wsparcie i Rozwój z Асоціації МВГО «Соціальний захист» Prezes Fundacji, dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła 25 marca 2018r. w Kijowie, szkolenie dla nauczycieli i rodziców na temat: Interwencja w sytuacjach trudnych i kryzysowych – diagnoza, zasady i etapy, sposób pracy. Głównymi elementami spotkania były: natężenie kryzysu i kryteria diagnozy…
Więcej

Szkolenie w Kijowie – dzień pierwszy (24 marca 2018 roku)

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

  W ramach porozumienia Fundacji Wsparcie i Rozwój z Асоціації МВГО «Соціальний захист» Ekspertki współpracujące z Fundacją, Dorota Jasińska i Anna Pyzikiewicz poprowadziły 24 marca 2018r. w Kijowie, szkolenie dla nauczycieli i rodziców na temat: Autyzm, Zespół Aspergera – rozpoznawanie potrzeb i planowanie pracy. Głównymi elementami spotkania poprowadzonego przez Panią Dorotę Jasińską…
Więcej

Praktyka w matematyce, matematyka w praktyce

W dniu 22 marca 2018 roku przeprowadziliśmy szkolenie dla nauczycieli nt.: „Praktyka w matematyce, matematyka w praktyce”. W programie spotkania znalazły się takie treści jak: analiza zadań „praktycznych” występujących w podręcznikach i na egzaminach, projekty geometryczne ukierunkowane na obserwację „figur” wokół nas, projekty arytmetyczne ukierunkowane na obserwację życia codziennego oraz zmiana zadań zwykłych na niezwykłe. Szkolenie…
Więcej

Metoda projektu edukacyjnego gr. I

Dnia 19 marca 2018 roku zorganizowaliśmy w jednej z warszawskich szkół podstawowych szkolenie dotyczące metody projektu. Uczestnikami szkolenia byli nauczyciele klas IV-VII. Zajęcia odbywały się w formie warsztatowej. Praca w grupach była podstawą formą realizacji treści przekazywanych podczas szkolenia. W programie znalazły się elementy dotyczące: projektu edukacyjnego i jego cech,  przykładowych tematów projektów społeczno-obywatelskich, istoty…
Więcej

Bezpieczeństwo w Internecie. Korzystanie z mediów społecznych

W dniu 26 lutego 2018 r. Piotr Deputowski poprowadził, zorganizowane przez Fundację Wsparcie i Rozwój spotkanie z grupą nauczycieli dotyczące Bezpieczeństwa w Internecie i  odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych.  Celem szkolenia było zaprezentowanie problematyki cyberprzemocy, a także skutków prawnych wynikających z faktu wykorzystywania środków teleinformatycznych w celu znieważenia, naruszenia czci i godności drugiego człowieka. Zaprezentowano…
Więcej

Spotkanie zorganizowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia

Dnia 23 lutego przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznea w Piasecznie zorganizowali spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia dla specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zainteresowanych nauczycieli szkół z terenu powiatu piaseczyńskiego. Tematem spotkania było ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY oraz INTERWENCJA KRYZYSOWA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. Członkowie sieci spotkali się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy…
Więcej

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close