Wydarzenia

Terapia ręki – wspomaganie rozwoju

Dnia 19 października 2019r. dwie trenerki Fundacji Wsparcie i Rozwój, dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk i Marzena Dżuman, przeprowadziły warsztaty „Terapia ręki w pracy z dzieckiem”. Szkolenie skierowane było do wszystkich osób pracujących indywidualnie z dzieckiem: rodziców, opiekunów, psychologów, pedagogów, terapeutów, nauczycieli. Szkolenie w wysokim stopniu spełniło oczekiwania uczestników. Zwrócono uwagę na dużo propozycji ćwiczeń ruchowych oraz…
Więcej

Elementy TSR

W dniu 17 października 2019r. dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie z nauczycielami dotyczące wykorzystywania w pracy z dziećmi i młodzieżą elementów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Głównym przesłaniem spotkania był fakt, że ludzie są pełni zasobów, potrzebnych do znalezienia rozwiązania i, mimo że są ekspertami od swojego życia, potrzebują czasami wsparcia. Uczestniczki oceniły bardzo wysoko odbyte…
Więcej

Stosowanie efektywne komunikacji

Dnia 3 października 2019r. dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie rady pedagogicznej nt: „Stosowanie efektywne komunikacji i konstruktywnej informacji zwrotnej. Budowanie pozytywnej relacji” w Zespole Szkół “Elektryk” w  Słupsku. Nauczyciele wysoko ocenili spotkanie, zwrócono uwagę na jego dynamikę, otrzymane treści i prowadzącą, która postarała się o przyjazną, sprzyjającą atmosferę. Szkolenie według uczestników było prowadzone ciekawie, rzeczowo…
Więcej

Komunikacja sprzyjająca budowaniu relacji w zespole i pracy z klientem

Dnia 19 września 2019r. dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie z klientem biznesowym dot. budowania dobrych relacji w zespole i zasad współpracy z klientem. Podczas szkolenia uczestnicy poznali zasady właściwej komunikacji, bariery komunikacyjne, schemat informacji zwrotnej i efektywne techniki komunikacji interpersonalnej. Szkolenie spełniło oczekiwania uczestników, a zdobyte informacje zostaną ich zdaniem wykorzystane w pracy zawodowej, ale…
Więcej

Strata, myśli samobójcze

30 maja 2019r. dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie, na temat „Jak rozmawiać z uczniem w sytuacji straty, żałoby, myśli samobójczych”. Zajęcia przeprowadzone były w małej grupie i miały charakter czysto praktyczny. Przeanalizowaliśmy konkretne przypadki i znaleźliśmy potencjalne, możliwe rozwiązania. Nauczyciele uznali szkolenie za bardzo użyteczne i dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych umiejętności. Szkolenie spełniło oczekiwania…
Więcej

Prowokacje uczniowskie – Jak sobie z nimi radzić?

W dniach 15 maja w Szkole Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie i 16 maja 2019 roku w siedzibie Fundacji Wsparcie i Rozwój przy ul. Makuszyńskiego, przeprowadziliśmy szkolenia pt. Prowokacyjne zachowania uczniów i uczennic wobec nauczycielek i nauczycieli. Jak je rozumieć? Jak im zapobiegać? Jak na nie reagować? Podczas szkoleń analizowano przejawy różnych typów prowokacji…
Więcej

Trening Umiejętności Społecznych cz. I

Dnia 27 marca w Urzędzie Miasta i Gminy Piasecznie odbyło się szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych z zakresu kształtowania umiejętności społecznych dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. Szkolenie poprowadziła trenerka Fundacji Wsparcie i Rozwój Anna Pyzikiewicz. W czasie spotkania słuchaczom przybliżono charakterystykę społecznych umiejętności dzieci i młodzieży przejawiających trudności w budowaniu relacji. Omówiono planowanie zajęć ukierunkowanych na kształtowanie społecznych…
Więcej

Twoje dziecko online – warsztaty dla rodziców

Dnia 27 marca 2019r. odbyło się szkolenie dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Łazach pod nazwą: „Twoje dziecko online — charakterystyka zagrożeń z uwzględnieniem uzależnienia od Internetu". Warsztaty poprowadził Pan Piotr Deputowski. Po spotkaniu rodzice mieli możliwość uczestniczenia w konsultacjach indywidualnych. Uczestnicy szkolenia wskazali na wysoką wartość merytoryczną przekazanych informacji. 
Więcej

Elementy TSR w pracy z dziećmi i młodzieżą

W dniu 14 marca 2019 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie dotyczące wykorzystywania w pracy z dziećmi i młodzieżą elementów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Uczestnicy szkolenia byli zainteresowani wykorzystaniem w pracy własnej zaproponowanych narzędzi i pomysłów. Zdobytą wiedzę nauczyciele, psychologowie i wychowawcy będą mogli wykorzystać w budowaniu relacji i pozytywnej samooceny u dzieci. Uczestnicy zdobyli…
Więcej

Terapia ręki

Dnia 9 marca 2019r. dwie trenerki Fundacji Wsparcie i Rozwój, dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk i Marzena Dżuman, przeprowadziły warsztaty „Terapia ręki w pracy z dzieckiem”. Szkolenie skierowane było do wszystkich osób pracujących indywidualnie z dzieckiem: rodziców, opiekunów, psychologów, pedagogów, terapeutów, nauczycieli. Znajomość i stosowanie przykładowych zestawów ćwiczeń stosowanych w terapii ręki – ćwiczeń rozmachowych, manualnych i…
Więcej

Zespół Aspergera – sprawdzone strategie postępowania

W dniu 7 marca 2019r. przeprowadziliśmy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie, kolejne szkolenie dotyczące Zespołu Aspergera. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Szkolenie uporządkowało wiedzę, udoskonaliło umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i pozwoliło lepiej zrozumieć zachowania dzieci. Zwrócono również uwagę na wysokie kompetencje i profesjonalizm osoby prowadzącej. Uczestnicy wysoko ocenili przydatność…
Więcej

ADHD czyli „żywe srebro” lub „samochód bez hamulców”

Dnia 21 lutego przeprowadziliśmy spotkanie dotyczące dzieci z ADHD. Szkolenie odbyło się w zaprzyjaźnionej instytucji - Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie. Spotkanie poprowadziła Pani Anna Pyzikiewicz. Uczestnicy zwrócili uwagę na interesujący sposób przekazania rzetelnej wiedzy, uporządkowane treści szkolenia i dużo praktycznych rozwiązań do pracy z dziećmi z ADHD. Szkolenie dostarczyło nowych inspiracji do…
Więcej

Wychowywać to kochać i wymagać

W dniu 21 lutego 2019 r. dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Ojrzanowie warsztaty z rodzicami „Wychowywać to kochać i wymagać”. Rodzice dowiedzieli się o naśladownictwie, identyfikacji i modelowaniu, jak również o tym, że przeceniamy stosowanie kar i nagród, a nie doceniamy znaczenia przykładu. Wychowywanie przez przykład  to również wychowywanie samego siebie, to…
Więcej

Strata i myśli samobójcze

W dniu 16 lutego 2019r. przeprowadziliśmy szkolenie nt: „Jak rozmawiać z uczniem w sytuacji straty, żałoby, myśli samobójczych”. Zajęcia poprowadzone były w małej grupie i miały charakter czysto praktyczny. Uczestnicy poznali reakcje dzieci i młodzieży na śmierć,  dowiedzieli się jak prowadzić rozmowę w przypadku straty i jak pomóc przejść przez proces żałoby. Nauczyciele poznali najważniejsze…
Więcej

Prowokacyjne zachowania uczniów i uczennic

Dnia 6 lutego 2019r. zorganizowaliśmy również w Meridian International Schools przy ul. Gładkiej 31, szkolenie nt: „Prowokacyjne zachowania uczniów i uczennic wobec nauczycielek i nauczycieli – Jak je rozumieć? Jak im zapobiegać? Jak na nie reagować? ”. Spotkanie poprowadził trener Fundacji Wsparcie i Rozwój, Tomasz Garstka. Szkolenie w wysokim stopniu spełniło oczekiwania uczestników. Przedstawiono sposoby…
Więcej

Debata – IV Narodowy Kongres Żywieniowy

W dniach 25-26 stycznia 2019r. odbył się IV Narodowy Kongres Żywieniowy. Skuteczna prewencja otyłości i nadwagi dzieci i młodzieży były głównym tematem Kongresu, zorganizowanego przez Instytut Żywności i Żywienia na PGE Narodowym w Warszawie. Celem IV Narodowego Kongresu Żywieniowego było znalezienie odpowiedzi na pytanie dlaczego nie udaje się powstrzymać narastania nadwagi i otyłości oraz innych zaburzeń odżywiania, szczególnie u dzieci i młodzieży. Kongres zainicjował…
Więcej

Wykład w Bielańskim Ośrodku Kultury

W dniu 10 stycznia 2019 r. Prezes Fundacji Wsparcie i Rozwój Katarzyna Pankowska-Jurczyk wygłosiła wykład w Bielańskim Ośrodku Kultury na temat radzenia sobie w trudnych i kryzysowych sytuacjach życiowych. Podczas wykładu był czas na dyskusję i dzielenie się własnymi doświadczeniami. Każdy mógł przeanalizować własną sytuację i znaleźć efektywne sposoby rozwiązania trudności i problemów.
Więcej

Zespół Aspergera (SP w Chylicach)

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Chylicach to kolejne miejsce, gdzie mieliśmy możliwość zorganizowania szkolenia dotyczącego Zespołu Aspergera.Tym razem przeszkoliliśmy bardzo liczną grupę nauczycieli. Uczestnicy szkolenia bardzo wysoko ocenili wartość merytoryczną szkolenia, które ich zdaniem w pełni spełniło oczekiwania.
Więcej

Pracujemy nad nową wersją naszej strony internetowej.

Już wkrótce zaprezentujemy nową ofertę szkoleniową.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close