Wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

Reforma systemu edukacji stawia przed nauczycielami szkół podstawowych wyzwanie pracy z uczniami, którzy przed reformą rozpoczynali edukację w gimnazjum. Dla ...
Czytaj Dalej
Rezerwuj teraz
Kształtowanie umiejętności społecznych umożliwia dzieciom z autyzmem, Zespołem Aspergera zmniejszenie deficytów w zakresie kompetencji społecznych i pozwala na skuteczniejsze radzenie ...
Czytaj Dalej
Rezerwuj teraz
  Trening Zastępowania Agresji (ang. Aggression Replacement Training) to program wielostronnej interwencji, skierowanej na zmianę niepożądanych zachowań. Opiera się na ...
Czytaj Dalej
Rezerwuj teraz
  Szkolenie skierowane do Dyrektorów i Wicedyrektorów szkół.   Karta Nauczyciela a kodeks pracy? Obowiązki i uprawnienia dyrektora szkoły wobec ...
Czytaj Dalej