Aktualności

Patronat Instytutu Żywności i Żywienia

Zarząd Fundacji Wsparcie i Rozwój reprezentowany przez Prezesa Zarządu dr Katarzynę Pankowską-Jurczyk składa serdeczne podziękowanie Dyrektorowi Instytutu Żywności i Żywienia Prof. dr hab. med. Mirosławowi Jaroszowi za objęcie patronatem konferencji "Bezpieczeństwo dziecka z cukrzycą w szkole/przedszkolu", która odbędzie się 26 października 2017 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej, Warszawa, ul. Gocławska 4.
Więcej

Patronat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zarząd Fundacji Wsparcie i Rozwój reprezentowany przez Prezesa Zarządu dr Katarzynę Pankowską-Jurczyk składa serdeczne podziękowanie Jego Magnificencji Rektorowi Prof. dr hab. n. med. Mirosławowi Wielgoś za objęcie patronatem konferencji "Bezpieczeństwo dziecka z cukrzycą w szkole/przedszkolu", która odbędzie się 26 października 2017 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej, Warszawa, ul. Gocławska 4.    
Więcej

Różnorodność i włączanie jako wspieranie kreatywności i innowacyjności pracowników

22 sierpnia 2017r. przeprowadziliśmy szkolenie w oddziale Citibanku w Olsztynie. Spotkanie mało na celu uświadomienie faktu, że różnorodność w miejscu pracy to: budowanie atmosfery otwartości, równości, włączania i ograniczanie stereotypowego myślenia; możliwość generowania oryginalnych pomysłów i rozwiązań; wzrost kreatywności/elastyczności; poprawa jakości rozwiązywania problemów; budowanie wizerunku firmy jako nowoczesnej i otwartej; możliwość dopasowania oferty produktów czy…
Więcej

Bezpieczeństwo dziecka z cukrzycą

23 maja 2017r. zorganizowaliśmy kolejne szkolenie dotyczące bezpieczeństwa dziecka z cukrzycą w szkole i przedszkolu, które ponownie poprowadziła dr n.med. Lidia Groele. Uczestnicy szkolenia poznali objawy, przyczyny i postępowanie w przypadku przecukrzenia lub niedocukrzenia. Dzieci z cukrzycą pozostają przez większość dnia pod opieką placówek oświatowych, a w związku z tym istotne jest, aby ich pracownicy…
Więcej

Rodzinny Piknik “BEZPIECZNIE NA URSYNOWIE”

W dniu 12 maja 2017r. uczestniczyliśmy w Pikniku Rodzinnym organizowanym przez Dzielnicę Ursynów. Piknik odbył się w Przedszkolu nr 352, które było współorganizatorem tego wydarzenia. Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor za zaproszenie i możliwość przystąpienia do współpracy.
Więcej

Interwencja kryzysowa

11 maja 2017r. przeprowadziliśmy spotkanie z grupą dyrektorów, nauczycieli i pedagogów dotyczące zasad i etapów prowadzenia interwencji kryzysowej. Zajęcia poprowadzone były w małej grupie i miały charakter czysto praktyczny. Przeanalizowaliśmy konkretne przypadki i znaleźliśmy potencjalne, możliwe rozwiązania. Uczestnicy mieli możliwość dzielenia się własnym, bogatym doświadczeniem. Szkolenie uznano za użyteczne i dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowej…
Więcej

Zespół Aspergera

W dniu 27 kwietnia 2017r. przeprowadziliśmy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie, kolejne, cieszące się dużym zainteresowaniem, szkolenie dotyczące Zespołu Aspergera. Podczas spotkania nauczyciele poznali wiele praktycznych rozwiązań i strategii dotyczących zasad i organizacji pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera. Szkolenie uporządkowało wiedzę, udoskonaliło umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i pozwoliło lepiej…
Więcej

Podziękowanie od Tomasza Garstki

Chcę podziękować wszystkim osobom, z którymi miałem okazję dotąd współpracować w naszej Fundacji lub spotykać się na organizowanych przez nią szkoleniach, za oddane głosy na moją książkę "Psychopedagogiczne mity. Jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i wychowaniu". To również Państwa głosy zapewniły mi zwycięstwo w głosowaniu Czytelniczek i Czytelników w ramach konkursu "Książka dla Trenera"…
Więcej

Narzędzia coachingowe w pracy szkoły

W dniu 6 kwietnia 2017r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie, przeprowadziliśmy szkolenie dla odbiorców indywidualnych dotyczące wykorzystania narzędzi coachingowych w pracy szkoły. Szkolenie dało możliwość poznania idei, zasad i narzędzi charakterystycznych dla coachingu, wspierających dyrektora i nauczyciela w codziennej pracy. Podczas spotkania uczestnicy poznali ważne elementy pracy coachingowej, takie jak: umiejętność zadawania pytań, zamianę…
Więcej

Jak radzić sobie z prowokacjami uczniowskimi?

W dniu 4 kwietnia 2017r. przeprowadziliśmy po raz kolejny szkolenie dotyczące prowokacyjnych zachowań uczniów i uczennic wobec nauczycielek i nauczycieli. Tym razem miejscem szkolenia był Zespół Szkół Fototechnicznych w Warszawie. Była to kolejna możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych wiadomości oraz poszerzenia i nabycia nowych umiejętności. Spotkanie było bogate w praktyczne, dobrze omówione ćwiczenia i scenki. Uczestnicy…
Więcej

Zapobieganie i wczesna interwencja

3 kwietnia 2017r. mieliśmy możliwość przeprowadzenia w Szkole Podstawowej w Mławie szkolenia dotyczącego zapobiegania i wczesnej interwencji w pracy z grupą szkolną. Szkolenie dało możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych wiadomości i umiejętności.  W obecnych czasach praca z zespołem klasowym jest coraz większym wyzwaniem, wymaga od nauczyciela działań popartych konkretną wiedzą, a nie tylko intuicją. Szkolenie dało…
Więcej

Jak radzić sobie z prowokacjami uczniowskimi?

W dniu 29 marca 2017r. przeprowadziliśmy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie, szkolenie dla odbiorców indywidualnych dotyczące, cieszącego się dużym zainteresowaniem, tematu prowokacyjnych zachowań uczniów i uczennic wobec nauczycielek i nauczycieli. Była to kolejna możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych wiadomości i umiejętności. Uczestnicy poznali nowe metody rozmowy z uczniem np. FUKO, zdali sobie również…
Więcej

Świat wartości a różne obszary edukacji uczniów

22 marca 2017 roku odbyła się ważna konferencja metodyczna dla nauczycieli pracujących w (wygaszanych) gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, pt. "Świat wartości a różne obszary edukacji uczniów", którą zorganizowała Publiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie. Miło nam powiadomić, że w ramach naszej stałej i owocnej współpracy z PBW, do udziału w pierwszej części…
Więcej

Trening Zastępowania Agresji

W dniu 18 marca 2017 roku odbyło się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczy w Łowiczu szkolenie "Elementy Treningu Zastępowania Agresji wg Goldsteina". Podczas szkolenia omówiono trzy kluczowe bloki zagadnień związanych z "Treningiem Zastępowania Agresji": Trening kontroli złości i gniewu, Trening umiejętności prospołecznych, Trening wnioskowania moralnego. Zapoznano uczestników z wieloma ciekawymi technikami radzenia sobie z…
Więcej

Jak radzić sobie z prowokacjami uczniowskimi?

W dniu 1 marca 2017r. przeprowadziliśmy dla nauczycieli z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie szkolenie pt. Prowokacyjne zachowania uczniów i uczennic wobec nauczycielek i nauczycieli. Jak je rozumieć? Jak im zapobiegać? Jak na nie reagować? Podczas szkolenia analizowano przejawy różnych typów prowokacji oraz ich funkcje. W oparciu o przykłady z praktyki scharakteryzowano destrukcyjne…
Więcej

E-uzależnienia

28 lutego 2017r. zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy szkolenie nt: „Specyfika e-uzależnień. Podstawy profilaktyki i interwencji”. Przeznaczone było ono specjalnie  dla osób pracujących w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piasecznie. Poradnia jest partnerem naszej Fundacji. Podczas szkolenia zostało omówione m.in. miejsce e-uzależnień w diagnostyce oraz ryzyko zagrożenia e-uzależnieniami. Zastanawiano się nad tym, czy programy profilaktyki uzależnień wystarczają…
Więcej

Mobbing w miejscu pracy

W dniach 15 i 22 lutego 2017r. przeprowadziliśmy szkolenie, pt. " Mobbing w miejscu pracy - rozumienie mechanizmów, zapobieganie i interwencja". Przeznaczone było ono specjalnie  dla osób pracujących w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im Komisji Edukacji Narodowej. PBW jest partnerem naszej Fundacji. Podczas szkolenia zostały omówione m.in. przejawy i fazy mobbingu, koszty mobbingu (osoba, instytucja, społeczeństwo),…
Więcej

Zespół Aspergera

W dniu 9 lutego 2017r. przeprowadziliśmy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie, szkolenie dotyczące Zespołu Aspergera. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Podczas spotkania nauczyciele poznali wiele praktycznych rozwiązań i strategii dotyczących zasad i organizacji pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera. Szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione. Przykładowe wypowiedzi nauczycieli dotyczące spotkania: „Szkolenie poprowadził…
Więcej

Nasze działania w grudniu

Grudzień był dla nas bardzo pracowity. W dniach 6 i 13 grudnia zorganizowaliśmy szkolenie nt. Zespołu Aspergera - rozpoznawania potrzeb i planowania pracy. Uczestnicy szkolenia zdobyli wiele praktycznych wskazówek i uznali spotkanie za  znacznie wpływające na podniesienie jakości pracy szkoły. Dnia 13 grudnia przeprowadziliśmy warsztaty dla uczniów i szkolenie dotyczące konstruktywnych metod radzenia sobie z…
Więcej